NUOTTI-valmennus

 

Lossi on tuottanut Kelalle uutta, nuorille suunnattua kuntoutusta 1.6.2018 alkaen. Valmentajina toimivat psykologi Kati Linna-aho, toimintaterapeutit Mia Kiviranta ja Sari Hakakoski sekä psykoterapeutti/sairaanhoitaja Jenni Sipola.

Mikä?

  • NUOTTI-valmennus on Kelan järjestämää, matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta nuorille. 
  • NUOTTI-valmennuksella tähdätään siihen, että nuori kiinnostuu elämäntilanteestaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä alkaa pikku hiljaa suuntautua kohti opiskelu- tai työelämää.
  • Tavoitteena on, että valmennuksen päätyttyä nuori myös tunnistaa voimavarojaan ja vahvuuksiaan sekä uskoo mahdollisuuksiinsa ja muutokseen. 

Kenelle?

  • NUOTTI-valmennus on tarkoitettu 16-29 -vuotiaille nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Heikentyminen jollain toimintakyvyn osa-alueella estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan.

Miten?

  1. Nuori soittaa Kelan valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205, jossa otetaan vastaan soittopyyntö.
  2. Kuntoutuksen asiantuntija ottaa nuoreen yhteyttä.
  3. Nuorta haastatellaan puhelimitse ja hän voi jättää suullisesti hakemuksen.
  4. Nuori saa päätöksen kuntoutuksesta ja valitsee itselleen valmentajan alueen palveluntuottajista.
  5. Valmentaja on yhteydessä nuoreen ja valmennus alkaa. 

 

Katso lisätietoja https://www.kela.fi/nuottivalmennus tai kysy meiltä!